– Dla lokatorów

eczynsze

Wejście do systemu eCzynsze

W celu uzyskania dostępu do systemu eCzynsze prosimy dostarczenie wypełnionego formularza do AZK na ulicę Ostrowską 30. Dokument w wersji elektronicznej dostępny jest do pobrania poniżej, w wersji papierowej dostępny jest w AZK w dziale czynszów. O dostęp do systemu może wystąpić tylko jeden użytkownik lokalu.

Instrukcja korzystania z systemu.

W polu “nazwa użytkownika” wprowadź …

Uiszczanie należności

Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku informuje, że należności za czynsz i opłaty z nim związane mogą być uiszczane na jeden z kilku możliwych sposobów:

 wpłaty w oddziałach Banku PKO BP SA ( bez dodatkowych opłat), wpłaty drogą internetową, wpłaty poprzez inne instytucje finansowe.

formy oddłużania

Porozumienie ratalne – Podstawą obowiązywania porozumienia ratalnego jest Oświadczenie wydawane przez Dział Windykacji Administracji Zasobów Komunalnych o przyznanych ratach najemcy, na podstawie uprzednio złożonego wniosku przez najemcę ubiegającego się o dogodną spłatę zaległości lokalu mieszkalnego lub użytkowego.

Najemca zobowiązuje się do spłaty zaległości w zadeklarowanej wysokości i ilości rat oraz czynszu najmu, płatnego do końca każdego …

biuro zamiany mieszkań

REGULAMIN

Dokonywania zamiany lokali zgodnie z Uchwałą XXXII/41/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek.

Uchwała nr XXXV/79/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek.

1. Zamiana …

Back to top