– eCzynsze

eczynsze

Wejście do systemu eCzynsze

W celu uzyskania dostępu do systemu eCzynsze prosimy dostarczenie wypełnionego formularza do AZK na ulicę Ostrowską 30. Dokument w wersji elektronicznej dostępny jest do pobrania poniżej, w wersji papierowej dostępny jest w AZK w dziale czynszów. O dostęp do systemu może wystąpić tylko jeden użytkownik lokalu.

Instrukcja korzystania z systemu.

W polu “nazwa użytkownika” wprowadź identyfikator, w polu “hasło” wprowadź hasło otrzymane w AZK. Dla większego bezpieczeństwa program przy pierwszym logowaniu wymusza zmianę hasła.

Po zalogowaniu dostępne są dane związane z lokalem bądź lokalami. Dostępne są informacje o:

  • rachunku bankowym – indywidualny rachunek bankowy na który należy wpłacać zobowiązania
  • saldzie – ogólny wynik związany z operacjami finansowymi, tj. nadpłatą bądź niedopłątą
  • wymiarze opłat – miesięczne zobowiązania wobec AZK z podziałem na składniki opłat
  • historii finansowej – szczegółowe informacje na temat operacji finansowych od stycznia 2018 roku

Dodatkowo system umożliwia:

  • rejestracje zgłoszeń – przekazanie informacji dla AZK, np. zmiana ilości osób
  • rejestracje odczytu liczników – raz w miesiącu

W “wiadomościach” będą się znajdować informacje przekazywane przez AZK dla lokatorów np. informacja o zmianie opłat.

Do pobrania:

Back to top