– Harmonogram odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

HARMONOGRAM ODBIORU MEBLI I INNYCH ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH BEZPOŚREDNIO Z TERENU PRZYLEGAJĄCEGO DO DANEJ NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

Zgodnie z przepisami zawartymi w akcie prawa miejscowego tj. Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek:

 Meble i odpady wielkogabarytowe wytworzone przez właściciela nieruchomości zamieszkałej odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w roku, wg harmonogramu, który zostanie podany do publicznej wiadomości, w miejscach wyznaczonych przez Gminę Miasto Włocławek”.

Mieszkańcy poszczególnych osiedli zobowiązani są do wystawienia przed swoją posesją mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego najpóźniej dzień przed planowanym odbiorem ww. odpadów zgodnie z załączonym harmonogramem odbioru.

Harmonogram dostępny jest na stronie: http://www.zbierajselektywnie.pl/zbiorka-mebli

Back to top