– Władze AZK

Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych
Jan Basierski
Ostrowska 30
tel.: (054) 414 48 50
fax: (054) 414 48 84

Zastępca Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych
Joanna Ciarka
Ostrowska 30
tel.: (054) 414 48 50
fax: (054) 414 48 84

Kierownik Działu Eksploatacji
Piotr Rudziński
Ostrowska 30
tel.: (054) 414 48 50
fax: (054) 414 48 84

Kierownik Rejonu I Administracji Zasobów Komunalnych
Tomasz Kościński
Kaliska 38a
tel.: (054) 414 46 30

Kierownik Rejonu II Administracji Zasobów Komunalnych
Sylwia Kasprowicz
Brzeska 2
tel.: (054) 414 46 50

Back to top