– Dla lokatorów

dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. W tym celu należy wypełnić wniosek oraz załączniki i złożyć je wraz z wymaganymi dokumentami w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Wniosek oraz załączniki wraz z kartą informacyjna dostępne są do pobrania na stronie BIP MOPRu. http://www.bip.mopr.wloclawek.pl/?bip_id=1292&cid=217

Najważniejsze kryteria przyznania dodatku mieszkaniowego:

Średni dochód na jedna …

Back to top