– admin2

windykacja

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Procedura windykacji należności odbywa się poprzez:

wysyłanie najemcom i osobom korzystającym z lokali komunalnych, socjalnych, zamiennych i tymczasowych pomieszczeń  informacji o kwocie zadłużenia, upomnień, wezwań do zapłaty …

przetargi

Przetargi i zapytania ofertowe dotyczące gminnego zasobu mieszkaniowego dostępne są na naszej stronie BIP

epuap

Korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej AZK

Zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235 z póź. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206 …

eczynsze

Wejście do systemu eCzynsze

W celu uzyskania dostępu do systemu eCzynsze prosimy dostarczenie wypełnionego formularza do AZK na ulicę Ostrowską 30. Dokument w wersji elektronicznej dostępny jest do pobrania poniżej, w wersji papierowej dostępny jest w AZK w dziale czynszów. O dostęp do systemu może wystąpić tylko jeden użytkownik lokalu.

Instrukcja korzystania z systemu.

W polu “nazwa użytkownika” wprowadź …

Back to top