– admin2

windykacja

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Procedura windykacji należności odbywa się poprzez:

wysyłanie najemcom i osobom korzystającym z lokali komunalnych, socjalnych, zamiennych i tymczasowych pomieszczeń  informacji o kwocie zadłużenia, upomnień, wezwań do zapłaty …

Back to top