– Aktualności

komunikat

W związku z pracami przyłączeniowymi na sieci ciepłowniczej w dniu jutrzejszym, tj. 09.07.2020 r. w godzinach od 7.00 do 17.00 nastąpi przerwa w dostarczaniu ciepłej wody użytkowej do następujących budynków:     – Plac Staszica 1   – Łęgska 24   – Ogniowa 4 oraz budynek oficyny       Za wszelkiego rodzaju niedogodności z …

informacja

Administracja Zasobów Komunalnych informuje, że MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku wprowadza nową taryfę opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miast Włocławek

Od dnia 1 lipca 2021 r. cena 1m3 zimnej wody użytkowej wraz ze ściekami będzie wynosić 11,21 zł. brutto.

Szczegóły na stronie: https://mpwik.wloclawek.pl/info,taryfy_i_uslugi,15.html

informacja

Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku informuje, iż Uchwałą Nr XXIII/79/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 czerwca 2020r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, dokonano wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkałych daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Ustalona …

Back to top