– ePUAP

epuap

Korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej AZK

Zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235 z póź. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216 z póź. zm.) informujemy, że Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, działającą w ramach opracowanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Adres skrytki odbiorczej na platformie ePUAP: /AZK-Wloclawek/SkrytkaESP.

Aby skorzystać z usługi, należy posiadać aktywny profil EPUAP i zalogować się do systemu na stronie: www.epuap.gov.pl

Po zalogowaniu do epuap wchodzimy w katalog spraw, wybieramy „zmień urząd” w polu wyszukiwania wpisujemy Włocławek lub kod pocztowy 87-800 następnie wciskamy przycisk z lupą. Szukamy na liście Administracja Zasobów Komunalnych, klikamy wybierz przy nazwie urzędu. Następnie pokaż sprawy urzędu. Wybieramy kolejno: sprawy ogólne, pisma do urzędu, pisma ogólne do podmiotu publicznego.

Następnie po kliknięciu załatw sprawę wypełniamy formularz. Przed wysłaniem konieczne jest opatrzenie dokumentu podpisem cyfrowym: poprzez profil zaufany lub kwalifikowany podpis cyfrowy.

Back to top