– Wywóz odpadów wielkogabarytowych

informacja

4 września 2021 r. od 6:00 do 15:00 – osiedle Śródmieście
11 września 2021 r. od 6:00 do 15:00 – osiedle Południe
18 września 2021 r. od 6:00 do 15:00 – osiedle Kazimierza Wielkiego oraz Wschód i Rybnica
25 września 2021 r. od 6:00 do 15:00 – osiedle Zazamcze i Zachód
2 października 2021 r. od 6:00 do 15:00 – osiedle Michelin i Zawiśle

Back to top